Archiv!‎ > ‎7) 2013/2014‎ > ‎b) říjen 2013‎ > ‎

Vzorný žák Základní školy Mladé Buky

přidáno: 21. 10. 2013 5:25, autor: Marek Killar   [ aktualizováno 12. 2. 2016 2:37 ]
 
 
 
 
Cílem je zvýšit motivaci žáků plnit si své školní povinnosti (což není v této době pravidlem)a zároveň odměnit
aktivní žáky za svou celoroční práci. Tato vnější motivace by měla postupem času přecházet do motivace 
vnitřní – snaha o co nejlepší školní výsledky a znalosti, dodržování daných norem a pravidel, aktivní přístup
k životu, poznávání svých možností a sebehodnocení, snaha o dobré uplatnění v životě a zaměstnání.

 

 

Kritéria pro výběr "vzorných žáků" na zájezd v roce 2014

  

      Odměnou pro vzorné žáky školy bude bezplatná účast na celodenním zájezdu autobusem do Liberce

      nebo do Prahy, včetně programu, vstupného a stravování. Pojede 40 žáků školy z  2.- 9. třídy. Nejlepší
 
      žáci budou vybráni k 30.5.2014

 

     1. Vzorné chování

 

Hodnotí se do odjezdu na zájezd. Znamená bez kázeňských trestů (důtka tř. učitele a podobně) a

je vítána pochvala třídního učitele (+1 bod ).

 

     2. Zlepšený prospěch a chování

 

Počítají se známky jen do prospěchu dobrý, netýká se dostatečného a nedostatečného prospěchu,

Jedna známka zlepšená +1 bod, zhoršená -1bod, o dva stupně zlepšená + 2 body. Porovnává se konec

šk. roku 2012-13 s pololetím šk.roku 2013-14.

 

     3. Výborný prospěch

 

Znamená samé jedničky v 1. pololetí 2013/14.

 

     4. Reprezentace školy v soutěžích

 

Účast v jakékoliv meziškolní soutěži se hodnotí 1 bodem. Je hodnocena i organizovaná činnost

v mimoškolních organizacích – sportovní oddíly, taneční a hudební školy, kroužky DDM a podobně.

 

       5. Práce pro třídní kolektiv

 

Ohodnotí třídní učitel v průběhu školního roku. Součástí hodnocení je také 2x ročně sběr papíru

(1-3 body).
 
 
 
6. Kvalitní příprava na vyučování

 

Hodnotí třídní učitel na základě záznamů všech vyučujících v průběhu školního roku. Hodnoceno bude

vypracování domácích úkolů, referátů, nošení školních pomůcek a aktivita v hodinách.

 

7. Vzorný čin

 

Výjimečný čin, pomoc druhým, výroba školních pomůcek, pravidelná pomoc (1-3 body).

 

 

V Mladých Bukách 18.10.2013                                                      

                                                          
Mgr. Pavel Petržela, ředitel školy
Comments