Archiv!‎ > ‎7) 2013/2014‎ > ‎b) říjen 2013‎ > ‎

Výsledky voleb do školské rady

přidáno: 24. 10. 2013 13:40, autor: Marek Killar   [ aktualizováno 10. 2. 2016 4:59 ]


Děkuji velmi všem rodičům, kteří kandidovali do školské rady a tím projevili zájem o rozvoj a dobré fungování naší školy. Poděkování patří také všem rodičům, kteří odevzdali své hlasy a volili své zástupce. 

Dne 23.10. v 15 hodin volební komise sečetla volební lístky, které zákonní zástupci žáků odevzdali v MŠ i ZŠ.

Z celkového množství 219 volebních lístků bylo odevzdáno 118 (53,88 %), čímž byla splněna 50% volební účast.

V MŠ volilo z možných 76 hlasů 27,což je 35%. V ZŠ volilo ze 143 možných hlasů 91,což je 63%.Výsledky voleb do školské rady  - 2 zástupci z řad zákonných zástupců žáků:

 Drtina Pavel,  vedoucí – AVON,  Mladé Buky 12,  nar. 13.5.1982

13 hlasů

 Hamáčková Martina,  operátor ve výr.,  Mladé Buky 131, nar. 25.8.1978

51 hlasů

 Kotoučková Martina,  v domácnosti,  Mladé Buky 405, nar. 14.7.1977

41 hlasů

 Navrkalová Petra, pojišťovací  poradce,  Hertvíkovice 1, nar. 27.7.1977

11 hlasů

 Nebehájová Zuzana, mateřská dovolená,  Mladé Buky 208, nar. 3.5.1980

16 hlasů

 Pirožek Milan, OSVČ,  Mladé Buky 403, 20.5.1963

51 hlasů

 Bc. Macnarová Zdeňka,  ved. provozu Tesco, Mladé Buky 348, 2.9.1978

13 hlasů

 Sunková Ilona, mateřská dovolená, Mladé Buky 258, nar. 1.1.1978

  2 hlasy


Školská rada bude od 1.11.2013 pracovat 3 roky v tomto složení :

1.      Roland Grundmann – zástupce zřizovatele

2.      Martina Hamáčková – zástupce rodičů

3.      Jana Koudelková – zástupce zřizovatele

4.      Milan Pirožek – zástupce rodičů

5.      Ivana Rinnová – zástupce pedagogických pracovníků MŠ

6.      Vlasta Šolcová – zástupce pedagogických pracovníků ZŠ


První schůzku dle zákona svolává ředitel školy a to na pondělí 4.11.2013 v 16,30 hodin do budovy ZŠ. Zde bude zvolen předseda ŠR, schválen jednací řád a budou zde projednány další hlavní body úvodní schůzky nové ŠR dle programu jednání.


Mgr. Pavel Petržela, ředitel školy
Comments