Archiv!‎ > ‎7) 2013/2014‎ > ‎a) září 2013‎ > ‎

Volitelné předměty ve šk. roce 2013/2014

přidáno: 18. 9. 2013 2:37, autor: Marek Killar   [ aktualizováno 12. 2. 2016 2:30 ]
 
 
V tomto školním roce naše škola vyučuje 4 volitelné předměty:
 
- finanční gramotnost (Mgr. Obručová) a zeměpisný seminář (Bc. Kosina) pro žáky 6.A
- psaní všemi deseti (Mgr. Obručová) a ekologie (Bc. Kosina) pro žáky 9.A
 
Co bude obsahem jednotlivých předmětů si přečtěte zde:
 
1) FINANČNÍ GRAMOTNOST

 

Být gramotný znamená naučit se číst, psát a počítat. Být finančně gramotný znamená využívat tyto znalosti i ve světě peněz a finančních produktů. Jak správně ovládat osobní finance? Kam vložit přebývající peníze a co dělat, když peníze chybějí? V současné společnosti se na každém kroku setkáváme s reklamami a nejrůznějšími nabídkami. Znalost rizik a dlouhodobých důsledků využívání těchto nabídek je proto velmi důležitá!

2) ZEMĚPISNÝ SEMINÁŘ

V rámci zeměpisného semináře budou dětem nabídnuta zajímavá a poutavá témata, která prohloubí všeobecný přehled o zeměpisu. Děti si sami vyberou, kterými tématy by chtěli začít. V šesté třídě ještě nemají zkušenosti se zeměpisem, proto látka tohoto volitelného předmětu bude okrajová a spíš by měla u žáků vzbudit motivaci a vnitřní touhu dozvědět se něco nového z okolního světa. Předmět bude také zaměřen na propojení s průřezovými tématy – environmentální výchova a multikulturní výchova.

Témata: Světové konflikty (oblasti, příčiny, důsledky), Biomy (oblasti, charakteristika, zajímavosti)

Planeta Země – nejzajímavější přírodní úkazy, Kulturní různorodost národů (náboženství, jazyk a každodenní život ostatních národů na světě)

 

3) PSANÍ VŠEMI DESETI

Proč psát deseti? Nedívat se na klávesnici je hlavní důvod proč psát všemi deseti. Proč psát rychle?  Čas je vzácný a žádné psaní není tak rychlé jako psaní na počítači.

4) EKOLOGIE

Ekologie je věda, která se zabývá vztahem organismů k prostředí a také vztahem organismů navzájem. V tomto volitelném předmětu si žáci prohloubí znalosti z přírodopisu v rámci ekologie, dozví se, jak se organismy adaptují na různé faktory prostředí (teplo, světlo, chlad, voda), jaké jsou jejich vzájemné vztahy a kde v kterých extrémních podmínkách mohou žit. Dále se seznámí se základy ochrany přírody, hlavně v České republice. Předmět je propojen do souvislostí v rámci průřezového tématu – environmentální výchova.

 
 
 
Comments