Archiv!‎ > ‎7) 2013/2014‎ > ‎a) září 2013‎ > ‎

Volby do Školské rady při ZŠ a MŠ Mladé Buky z řad rodičů

přidáno: 23. 9. 2013 8:30, autor: Marek Killar   [ aktualizováno 12. 2. 2016 2:30 ]
 
 
 
V letošním školním roce skončilo školské radě tříleté funkční období a je nutné provést nové volby z řad rodičů. Za rodiče ve školské radě pracovali R.Grundmann a M.Hamáčková.
 

Školská rada jako orgán umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli školy a dalším osobám se podílet na správě školy. Zřizovatel školy stanovil velikost rady v počtu 6 členů. Třetinu jmenuje zřizovatel (rada obce), třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků.

 

Školská rada má tyto práva a povinnosti:

Vyjadřuje se k návrhu školního vzdělávacího programu, schvaluje výroční zprávu školy, schvaluje školní řád a pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků, případně navrhuje změny v těchto dokumentech, projednává návrh rozpočtu, zprávy České školní inspekce, podílí se na zpracování koncepce rozvoje školy a podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli a dalším orgánům státní správy.

Funkční období člena školské rady je 3 roky (od 1.11.2013 – 31.10.2016).

 

V souladu s těmito informacemi vyzýváme zákonné zástupce našich žáků ke spolupráci.  Pokud máte zájem

o kandidaturu do Školské rady při Základní a mateřské škole Mladé Buky, doručte návratku (je přiložena jako příložený soubor) třídnímu učiteli nejpozději do pátku 27.9.2013. Na základě projeveného zájmu bude připravena kandidátka pro volby, které proběhnou od 17.10. - 22.10. 2013 a to formou hlasovacích lístků odevzdávaných ve škole.

 
Za přípravný výbor: Mgr. Miloš Novotný, Mgr. Jaroslava Šenková, Mgr. Marcela Sedlaříková
 
ĉ
Marek Killar,
23. 9. 2013 8:30
Comments