Archiv!‎ > ‎6) 2014/2015‎ > ‎i) květen 2015‎ > ‎

Výběrové zjišťování výsledků žáků 2014/2015

přidáno: 18. 5. 2015 1:00, autor: Marek Killar   [ aktualizováno 12. 2. 2016 2:34 ]

Naše škola byla Českou školní inspekcí zařazena do vzorku škol, ve kterých bylo provedeno výběrové zjišťování výsledků žáků.

Výběrové testování bylo zaměřeno na zjišťování výsledků žáků 9.ročníků základních škol. Konkrétně v oblasti společenskovědních oborů (dějepis, zeměpis a výchova k občanství) a přírodovědných oborů (chemie, biologie a fyzika).

Testování probíhalo v termínu od 11.5. - 22.5. 2015 v celé ČR, na naší škole jsme v úterý 12.5. otestovali přírodovědný přehled a v pátek 15.5. společenskovědní přehled.

Na každý test měli žáci 75 minut, poté ještě vyplňovali žákovský dotazník. Vše probíhalo v počítačové učebně na počítačích pomocí systému ČŠI nazvaný InspIS SET. 

Výsledky si mohou jednotliví žáci prohlédnout na adrese: https://set.csicr.cz/vysledkyhttps://set.csicr.cz/vysledky po zadání svého hesla pro testování.
Comments