Archiv!‎ > ‎6) 2014/2015‎ > ‎i) květen 2015‎ > ‎

Předškoláčci navštěvují školu

přidáno: 5. 5. 2015 23:06, autor: Marek Killar   [ aktualizováno 11. 2. 2016 4:23 ]


Čas neúprosně letí a blíží se tak nástup budoucích prvňáčků do školy. 

K lepší adaptaci na školní prostředí, tvorbě zdravého kolektivu a na seznámení se s paní učitelkou slouží předškolička, která probíhá každý týden od začátku měsíce dubna. 

Děti z mateřské školy pravidelně dochází do školy, kde během 45 minut plní rozličné úkoly. V současnosti mají za sebou čtyři setkání, kterých se účastní průměrně 18 předškoláčků. 

První hodina se věnovala sluchovému rozlišování (hra Kočičko, zamňoukej), dále zrakovému vnímání (Kimovy hry) a ke konci též říkankám, jež doprovázely cvičení grafomotoriky. 

Druhé setkání bylo zaměřeno na jazykovou průpravu a doplněno tělovýchovnými chvilkami, hrami a zpěvem dětských písní. Na konci této hodiny byl dětem zadán jejich první domácí úkol. 

Následující dvě vyučovací hodiny byly věnovány matematickým představám. Pomocníkem paní učitelky byl maňásek Zetík, který dohlížel na práci dětí. Ty pracovaly s číselnou řadou 1 - 5, jednotlivými číslicemi a puntíky, které danému počtu odpovídají. Zasedly též do lavic, kde vyplnily pracovní list a nechyběla ani práce s tabulí a přiřazování daných čísel k odpovídajícímu počtu obrázků. Tento týden si ještě procvičily porovnávání čísel, znalost geometrických tvarů a při jedné z aktivit i spolupráci ve dvojicích. Zetík děti musel na konci hodiny pochválit a znovu jim zadal domácí úkol. Nakonec se s dětmi rozloučil, stejně tak i paní učitelka a i nadále se oba budou těšit na další brzká setkání!

 

Mgr. Eva Martínková


Předškolička


Comments