Archiv!‎ > ‎6) 2014/2015‎ > ‎i) květen 2015‎ > ‎

Požární ochrana očima dětí 2015

přidáno: 12. 5. 2015 1:12, autor: Marek Killar   [ aktualizováno 11. 2. 2016 2:26 ]


Naše škola se i letos zapojila do soutěže Požární ochrana očima dětí. Jedná se o soutěž, kterou vyhlašuje Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.

Děti soutěžily ve 3 kategoriích:
a) literární
b) výtvarné
c) zpracovanou pomocí digitálních technologií

Obsahovým zaměřením soutěže bylo:
vyjádření poznatků o příčinách požárů, příklady nedbalostního jednání a nepozornosti při manipulaci s ohněm v přírodě,   v domácnosti apod., při manipulaci s hořlavinami apod., nebezpečné hry dětí se zápalnými prostředky, s hořlavými látkami, zábavnou pyrotechnikou atd.,
- pomoc hasičů při požárech, haváriích, nehodách, živelních pohromách a ochraně životního prostředí, 
zážitky ze zájmové, sportovní či výchovné činnosti mládeže nebo letních táborů mladých hasičů se zaměřením na požární tématiku,
- vyjádření nedostatků v oblasti požární prevence a varování před požáry.

Naši soutěžící dosáhli se svými pracemi velmi pozoruhodných umístění:

Okresní kolo
Okresního kola se zúčastnilo celkem 23 škol (vloni 15) a celkem 310 dětí.

Digitální práce

1.místo:Petr Kurtinec (9.A)
2.místo: Nikola Kalenská (9.A)
3.místo: Lukáš Řehák (9.A)

Výtvarné práce

Kategorie ZŠ1:     1.místo: Ema Němečková (2.A)


Kategorie ZŠ2:     2.místo: Jan Hamáček (4.A)


Kategorie ZŠ3:     3.místo: Eliška Zimová (7.A)


Úspěšné práce potom postoupily do kola krajského. Vyhodnocení krajského kola teprve proběhne.
O výsledcích Vás budeme informovat.Comments