Archiv!‎ > ‎6) 2014/2015‎ > ‎g) březen 2015‎ > ‎

„Požární ochrana očima dětí" pro rok 2015

přidáno: 30. 3. 2015 1:42, autor: Marek Killar   [ aktualizováno 15. 2. 2016 4:01 ]


Už několik let se naše škola aktivně zapojuje do soutěže „Požární ochrana očima dětí"

Vyhlašovatelem soutěže je Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a můžete se podívat na webové stránky k této soutěži.

Soutěží má tři části:
1. literární
2. výtvarnou
3. zpracovanou s pomocí digitálních technologií

a probíhá v několika věkových kategoriích.

Obsahovým zaměřením soutěže je:

- vyjádření poznatků o příčinách požárů, příklady nedbalostního jednání a nepozornosti při manipulaci s ohněm v přírodě, 
v domácnosti a pod., při manipulaci s hořlavinami apod., nebezpečné hry dětí se zápalnými prostředky, s hořlavými látkami, zábavnou pyrotechnikou atd.,
- pomoc hasičů při požárech, haváriích, nehodách, živelních pohromách a ochraně životního prostředí,
- zážitky za zájmové, sportovní či výchovné činnosti mládeže nebo letních táborů mladých hasičů se zaměřením na požární tématiku,
- vyjádření nedostatků v oblasti požární prevence a varování před požáry.

Letos do soutěže posíláme hodně prací a budeme netrpělivě očekávat, jak uspějeme. Vyhodnocení provádí Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a budeme Vás o výsledcích informovat.


Pro představu přikládáme ukázky výtvarných prací dětí z 1. - 5.třídy:


1.třída


2.třída


3.třída


3.třída


4.třída


4.třída


5.třída

Comments