Archiv!‎ > ‎6) 2014/2015‎ > ‎e) leden 2015‎ > ‎

Zápis do 1.třídy pro školní rok 2015/2016

přidáno: 6. 1. 2015 7:07, autor: Marek Killar   [ aktualizováno 15. 2. 2016 3:36 ]Zápis dětí do 1.tříd proběhne v úterý 3.2.2015 od 13.30 - 17.00 hod v budově základní školy č.p. 160 (vstup vchodem od

hlavní silnice). Letos zapisujeme děti narozené od 1.9.2008 do 31.8.2009 a děti již zapsané, kterým byl udělen odklad

školní docházky. V budově MŠ se lze zapsat do časového pořadníku.


K zápisu si přineste:

- rodný list dítěte
občanský průkaz zákonného zástupce dítěte
- doporučujeme už předem vyplnit, a k zápisu donést i tiskopis "ŽÁDOST O PŘIJETÍ"
  • ke stažení ve formátu Word 2010 - viz příloha dole
  • ke stažení ve formátu PDF - viz příloha dole
Během zápisu rodič nebo učitel vyplní ZÁPISNÍ LIST - je možné si ho stáhnout dole - ve formátu XLS nebo PDF.

Tyto žádosti lze vyzvednout i v sekretariátu školy či přímo u zápisu.


ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY - INFORMACE PRO RODIČE

Pokud žádáte o odklad školní docházky, podejte v den zápisu žádost (formulář Vám předá zapisující učitel nebo si ho 

můžete stáhnout dole - ve formátu DOC nebo PDF). Pokud si v den zápisu nebudete jisti, zda budete žádat pro Vaše dítě

odklad školní docházky, pak nejpozdější termín pro podání žádosti je 31.květen kalendářního roku, v němž má dítě zahájit

povinnou školní docházku.


K žádosti je třeba přiložit tyto doklady:

1. Zprávu pedagogicko-psychologické poradny.

2. Doporučující posouzení příslušného odborného lékaře nebo klinického psychologa.

O odkladu školní docházky Vám vydáme rozhodnutí. I v případě kladného výsledku řízení je nutné, abyste se následující rok dostavili k zápisu.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ředitel školy by Vás rád tímto dopisem osobně pozval k zápisu:

Vážení rodiče předškoláků,

dovolte mi, abych Vás osobně pozval k zápisu žáků do 1. třídy Základní školy v Mladých Bukách. Zápis se koná v úterý

3. února 2015 od 13,30 do 17 hodin v budově ZŠ. Přesné informace naleznete na stránkách školy nebo na plakátcích 

v mateřské škole.


Ve funkci ředitele místní školy pracuji od 1. 1. 2013. Mám za sebou 13 let řízení podobné školy v Rudníku. Před dvěma roky

jsem se vrátil na školu, kde jsem před léty jako mladý učitel začínal a řadu z Vás rodičů jsem i učil. Píši Vám proto, že mám

k naší škole i obci citový vztah a svoji práci chápu jako určitou výzvu a příležitost vybudovat kvalitní rodinnou školu 

s otevřenými vztahy mezi učiteli, žáky a rodiči. Na Vaše názory a potřeby Vašich dětí jsem ochoten pozitivně reagovat

a podle společně domluvených pravidel Vám chci pomáhat s výchovou a vzděláváním Vašich dětí. Mým cílem je rozvíjet

děti talentované i pomáhat  žákům s určitými hendikepy. Tento individuální a zároveň důsledný přístup umožňují právě

menší počty žáků ve třídách, kdy se nám jako ideální jeví počet okolo 20ti žáků ve třídě. Sportovní zaměření školy budu

i nadále preferovat, ale také podle zájmu žáků mám v plánu co nejvíce rozvíjet všestrannou mimoškolní činnost v podobě

kroužků, soutěží, nepovinné výuky jazyků, spolupráci s místní knihovnou, KRNAPem a všemi zájmovými organizacemi

městyse.


Postupně vytvářím schopný a silný tým kvalifikovaných učitelů, modernizujeme metody učení i školní vzdělávací program. 

Dokončujeme přestavbu školy a vybavujeme školu moderními pomůckami a učebnicemi.  Ve všech  těchto oblastech cítím

také velmi silnou podporu vedení městyse a snahu rozvíjet i nadále místní školu.


V současné době můžeme nabídnout bezpečnou, zmodernizovanou školu, novou počítačovou učebnu, rodinné klima

s osobní znalostí každého žáka, pěknou tělocvičnu, kvalitní školní stravování, horolezeckou stěnu, blízkost přírody, péči

logopedické asistentky a nápravu specifických poruch učení.  Anglický jazyk je již vyučován velmi kvalifikovaně od 2. třídy

a pro naše žáky je škola otevřená  od  6,30 do 16 hodin. Budoucí 1. třída bude vybavena novou interaktivní tabulí a dalšími

učebními pomůckami. Při zápisu si budete moci celou školu podrobně prohlédnout.


Na závěr mi dovolte Vás ubezpečit, že celý kolektiv zaměstnanců školy Vaše rozhodnutí zapsat dítě do 1. třídy Základní 

školy v Mladých Bukách bere velmi zodpovědně a uděláme maximum pro dobrou spolupráci a spokojenost našich žáků

a jejich rodičů.

                                                                                                                                                                  Mgr. Pavel Petržela, ředitel školy


Ċ
Marek Killar,
6. 1. 2015 7:07
Ĉ
Marek Killar,
6. 1. 2015 7:07
ĉ
Marek Killar,
6. 1. 2015 7:07
Ċ
Marek Killar,
6. 1. 2015 7:07
ĉ
Marek Killar,
6. 1. 2015 7:07
Ċ
Marek Killar,
6. 1. 2015 7:07
Comments