Archiv!‎ > ‎4) 2016/2017‎ > ‎h) duben 2017‎ > ‎

VYHLÁŠENÍ ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

přidáno: 18. 4. 2017 9:21, autor: Zdena Zýková   [ Aktualizováno 28. 8. 2017 23:11 uživatelem Marek Killar ]
                    VYHLAŠUJEME

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

NA ŠKOLNÍ ROK 2017//2018

BUDE PROBÍHAT V MŠ

DNE 3. 5. 2017

od 8:00 – 17:00 hod.

TÝKÁ SE DĚTÍ, KTERÉ V PRŮBĚHU DANÉHO ŠKOL.ROKU DOSÁHNOU VĚKU 3 LET, TJ.NAROZENÉ 1.9.2014 AŽ 31.8.2015,

S NÁSTUPEM K DATU DOSAŽENÍ 3 LET VĚKU!

 

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ /tzn.tyto děti budou přijímány přednostně /:

   *   osobní účast dítěte a rodiče při zápisu do MŠ v řádném

termínu a předložení požadovaných dokladů

/občanský průkaz jednoho z rodičů/

*   trvalé bydliště ve SPÁDOVÉ oblasti - Mladých Bukách,

    Kalné Vodě nebo Hertvíkovicích

   *   děti k POVINNÉ předškolní docházce

       v posledním roce před nástupem do ZŠ /zákonný zástupce  

       dítěte je POVINEN přihlásit dítě k předškolnímu

       vzdělávání !/  

       a děti, které nejpozději před 01.09.2017 dosáhnou

       čtyř let věku

    / dle školského zákona /                   

*   další zájemci podle věku od nejstaršího 

    k nejmladšímu - do naplnění kapacity MŠ

·         při nenaplněné kapacitě školy budou přijati další zájemci

 z nespádové oblasti

Přijďte, těší se na Vás celý kolektiv školy! J

Comments