Archiv!‎ > ‎4) 2016/2017‎ > ‎e) leden 2017‎ > ‎

Zápis do 1.třídy

přidáno: 25. 1. 2017 5:30, autor: Marek Killar   [ aktualizováno 28. 8. 2017 23:57 ]

Vážení rodiče a naši budoucí prvňáčci,

možná jste byli zvyklí, že k zápisu do 1. tříd základních škol se přicházelo v lednu. Tato praxe byla ale změněna novelou školského zákona (§ 36 odst. 4 ŠZ). Budeme se na vás o to více těšit na začátku dubna. 

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2017/2018 se bude konat  v úterý 4. dubna 2017, a to vždy od 13 do 17 hod.


Informace pro rodiče, kteří zvažují u svých dětí odklad povinné školní docházky:

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, 

v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Další informace pro vás připravujeme a na internetových stránkách školy budou zveřejněny do konce února 2017.

 

Mgr. Pavel Petržela, ředitel školy

Comments