Archiv!‎ > ‎5) 2015/2016‎ > ‎k) prázdniny 2016‎ > ‎

Kamerový systém v ZŠ Mladé Buky

přidáno: 29. 8. 2016 5:50, autor: Marek Killar   [ aktualizováno 10. 1. 2017 2:16 ]


Vážení rodiče, 

od 1.9.2016 je na naší škole nainstalován a zprovozněn kamerový systém. Ředitel školy vydal v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění směrnici, která upravuje používání kamerového systému, stanovuje zásady a cíle používání a současně chrání získaná data a lidská práva.

Účel a cíl instalace kamerového systému:

1.       Ochrana majetku školy.

2.       Bezpečnost žáků, pracovníků školy a ostatních osob pobývajících ve školním areálu.

3.       Dodržování práv dětí.

4.       Kontrola docházky do školy.

5.       Účelem získávání obrazových záznamů je především prevence a odhalování protiprávního jednání ve veřejném areálu školy.

6.       Tyto záznamy slouží jako důkazní materiál v případě trestné činnosti nebo v případě způsobení škody na majetku a právech žáků, rodičů, zaměstnanců a návštěvníků školy.

7.       Monitorování prostoru je nahlášeno na Úřad na ochranu osobních údajů.

Kamerový systém byl zprovozněn proto, že již v minulosti opakovaně docházelo k poškozování majetku školy i dalších osob, k porušování práv žáků a k pohybu neznámých osob v areálu školy.

Kamerový systém má 8 kamer se záznamem 24 hodin denně a uchovává data po dobu 7 dní. Kamery zabírají vstup do školy i tělocvičny, parkoviště u školy včetně stojanů na kola a popelnic, školní hřiště a bikrosový areál. Zřizovatel školy i veřejnost je o tom informována na www stránkách Městyse Mladé Buky a ZŠ Mladé Buky, v kabelové televizi a na všech vstupních dveřích do školy.

Rodiče a žáci byli informováni s provozem kamerového systému od 1.9.2016 v žákovských knížkách.

 

                                                                                                                    Mgr. Pavel Petržela, ředitel školy
ĉ
Marek Killar,
7. 9. 2016 22:47
Comments