Archiv!‎ > ‎5) 2015/2016‎ > ‎g) březen 2016‎ > ‎

Matematický klokan

přidáno: 22. 3. 2016 4:18, autor: Marek Killar   [ aktualizováno 24. 5. 2016 5:15 ]


Mezinárodní soutěž Matematický klokan (stránky soutěže najdete zde)  vznikla přibližně v roce 1980 v Austrálii a od roku 1991 se rozšířila do zemí Evropy. Dnes se již této soutěže účastní na dva a tři čtvrtě milionu soutěžících ze 30 zemí našeho kontinentu sdružených v asociaci Klokan bez hranic, jejíž koordinační centrum je v Paříži. Pořadatelem Klokana v ČR je Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Katedrou matematiky PdF UP a Katedrou algebry a geometrie PřF UP v Olomouci. 

Soutěžící jsou podle věku rozděleni do 5 kategorií: Cvrček (2. - 3. třída),  Klokánek (4. - 5. třída ZŠ), Benjamín (6. - 7. třída ZŠ), Kadet (8. - 9. třída ZŠ), Junior (1. - 2. ročník SŠ) a Student (3. - 4. ročník SŠ). 

Soutěží se ve všech krajích naší republiky v jednom termínu, takže žáci a studenti absolvují školní, oblastní, republikové a vlastně i mezinárodní kolo ve své lavici. 

Ve všech kategoriích soutěžící řeší 24 testových úloh (v kategorii Cvrček 18 úloh), přičemž vybírá jednu z pěti nabízených možností řešení. Úlohy jsou seřazeny ve třech skupinách podle obtížnosti, za správnou odpověď získává soutěžící 3, 4 nebo 5 bodů, za špatnou odpověď se mu jeden bod strhává. Aby soutěžící nedosahovali záporných výsledků, dostávají do vínku 24 bodů (v kategorii Cvrček 18 bodů), takže lze tedy získat maximálně 120 bodů. V kategoriích Klokánek, Benjamin a Kadet je na řešení vymezeno 60 minut čistého času, v kategoriích Junior a Student je doba řešení 75 minut.

Naše škola se letos aktivně zapojila do této soutěže. Celkem se v kategorii Cvrček (2. - 3. tř.) zapojilo 9 žáků, v kategorii Klokánek (4. - 5. tř.) celkem 23 žáků, v kategorii Benjamín (6. - 7. tř.) se zúčastnilo 15 žáků a v nejstarší kategorii Kadet (8. - 9. tř.) celkem 12 žáků. 

Tzn., že celkem za školu bylo účastno 59 žáků a žákyň. To je velmi slušné číslo s ohledem na důležitou roli matematiky ve vzdělání.

Konečné výsledky budou na výše uvedeným webových stránkách až v červnu 2016.Pro představu uvádíme vždy z každé kategorie poslední úlohu (ta byla spolu s dalšími 7 mezi 5 bodovými):


Kategorie Cvrček (2. - 3. třída ZŠ)


Kategorie Klokánek (4. - 5. třída ZŠ)


Kategorie Benjamín (6. - 7. třída ZŠ)


Kategorie Kadet (8. - 9. třída ZŠ)


Těžké, že?


Comments