Archiv!‎ > ‎5) 2015/2016‎ > ‎e) leden 2016‎ > ‎

Zápis do 1.třídy pro školní rok 2016/2017

přidáno: 7. 1. 2016 0:15, autor: Marek Killar   [ aktualizováno 12. 2. 2016 3:26 ]
Zápis dětí do 1.tříd proběhne ve středu 3.2.2016 od 13.00 - 17.00 hod v budově základní školy č.p. 160 (vstup vchodem od

hlavní silnice). Letos zapisujeme děti narozené od 1.9.2009 do 31.8.2010 a děti již zapsané, kterým byl udělen odklad

školní docházky. V budově MŠ se lze zapsat do časového pořadníku.


K zápisu si přineste:

- rodný list dítěte
občanský průkaz zákonného zástupce dítěte
- doporučujeme už předem vyplnit, a k zápisu donést i tiskopis "ŽÁDOST O PŘIJETÍ"
  • ke stažení ve formátu Word - viz příloha dole
  • ke stažení ve formátu PDF - viz příloha dole
Během zápisu rodič nebo učitel vyplní ZÁPISNÍ LIST - je možné si ho stáhnout dole - ve formátu XLS nebo PDF.

Tyto žádosti lze vyzvednout i v sekretariátu školy či přímo u zápisu.


ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY - INFORMACE PRO RODIČE

Pokud žádáte o odklad školní docházky, podejte v den zápisu žádost (formulář Vám předá zapisující učitel nebo si ho 

můžete stáhnout dole - ve formátu DOC nebo PDF). Pokud si v den zápisu nebudete jisti, zda budete žádat pro Vaše dítě

odklad školní docházky, pak nejpozdější termín pro podání žádosti je 31.květen kalendářního roku, v němž má dítě zahá-

jit povinnou školní docházku.


K žádosti je třeba přiložit tyto doklady:

1. Zprávu pedagogicko-psychologické poradny.

2. Doporučující posouzení příslušného odborného lékaře nebo klinického psychologa.

O odkladu školní docházky Vám vydáme rozhodnutí. I v případě kladného výsledku řízení je nutné, abyste se následující rok dostavili k zápisu.Mgr. Pavel Petržela, ředitel školy
Ċ
Marek Killar,
8. 1. 2016 6:06
Ĉ
Marek Killar,
7. 1. 2016 0:15
ĉ
Marek Killar,
7. 1. 2016 0:15
Ċ
Marek Killar,
7. 1. 2016 0:15
Comments