Archiv!‎ > ‎5) 2015/2016‎ > ‎b) říjen 2015‎ > ‎

Pravidla pro pronajímatele tělocvičny

přidáno: 16. 10. 2015 0:41, autor: Marek Killar   [ aktualizováno 11. 2. 2016 3:15 ]

Cena pronájmu je oproti jiným školám minimální –  140,- Kč za hodinu cvičení a další výhodou je evidence a následná platba podle opravdu odcvičených hodin – tu si pravdivě evidují  vedoucí cvičení. K pronájmu a použití jsou zamykatelné skříňky na pomůcky.


PRAVIDLA:

1.   Platby probíhají 2x ročně u paní Hejzlarové – v hotovosti nebo fakturou a to k 20.12. za období září-prosinec a nejpozději 20.6. za období leden-červen, nejlépe co nejdříve po ukončení cvičení. Na platbu si myslíte samostatně a opravdu není naší povinností Vás opakovaně žádat.

2.   Klíče od tělocvičny se vždy bez výjimek vrátí paní Hejzlarové nejpozději 20.6. a znovu se budou dostávat po sepsání nové smlouvy v daném školním roce.

3.   Všichni jste povinni nosit do tělocvičny kvalitní sálovou obuv, nevstupujte ve špinavých botách.

4.   Sprchování je možné po dohodě  dostanete klíče od sprch doplňkové platbě 50 Kč za 1 použití sprchy.

5.   Kola se nechávají před školou.

6.   V tělocvičně se nejí,  pití je povoleno z plastových láhví a dbejte, aby se pití nevylilo. Pokud se tak stane, zařídíte úklid. Jakékoliv oslavy a společenské posezení probíhají pouze v šatnách.  

7.   V nářaďovně se necvičí a neřádí. Ukliďte po sobě vždy vše na správné místo. Jistě pochopíte, že není povinností učitelů a vychovatelek ráno na začátku vyučování uklízet nářadí.

8.   Kouření je zakázáno v celém areálu školy.

9.   Cenné věci si nenechávejte bez dozoru v šatnách.

10. Tolerujeme přetažení cvičení o maximálně 10 minut.

11. Při odchodu z tělocvičny jste povinni vždy uzavřít okna, zkontrolovat zhasnutí světel a uzavření vody na záchodech a v šatnách

12. Prioritou provozu je školní tělesná výchova – úklid se provádí ráno.

13. Budou prováděny kontroly a při opakovaném  neplnění povinností bude pronájem zrušen.

14. O podzimních prázdninách bude provoz tělocvičny uzavřen od středy 28.10 do neděle 1.11. z důvodu pronájmu turistickému oddílu z Ostravy.

15. Do Vánoc bude proveden nový nátěr a nalajnování tělocvičny z důvodu kluzkého povrchu. Tělocvična bude cca 3 dny mimo provoz.


Děkuji za pochopení a vstřícnost.

Mgr. Pavel Petržela, ředitel školy    Comments