Aktuality‎ > ‎

Informace pro rodiče žáků ZŠ – provozní záležitost

přidáno: 9. 1. 2020 4:25, autor: Marek Killar

Od 6.1.2020 upozorňujeme na bod školního řádu:

 

§      Žáci do školy přicházejí v době od 7,40 – 7,50 hodin, vyučování začíná v 8,00 hodin, žáci používají vchody do budovy podle rozdělení šaten, šatny se v průběhu vyučování na 1. stupni zamykají, na 2. stupni si žáci zamykají své osobní skříňky. Skříňky jsou majetkem školy a žáci jsou povinni je udržovat v pořádku a čistotě a zaměstnanci školy v nich mohou provádět namátkové kontroly.

 

 

Protože mnoho žáků tento bod školního řádu opakovaně porušuje, zavádíme od 6.1. toto opatření:

 

  • bude kontrolována včasná docházka do školy a žákům, kteří přijdou po 7,55 hod. bude udělena poznámka do ŽK (bude tolerováno při zpožděném příjezdu autobusu)
  • je zakázáno se v šatnách zbytečně zdržovat, nechávat tam odpadky (především plastové láhve) a zasahovat do skříněk jiných žáků
  • všichni žáci se budou ve škole přezouvat do vhodné obuvi
  • je zakázáno bez dovolení používat výtah (bude zabezpečen čipy)
  • žáci jsou povinni se na tělesnou výchovu převlékat do cvičebních úborů – podrobnosti vysvětlí vyučující Tv

 

 

                                                                                               Mgr. Pavel Petržela, ředitel školy

 

Comments