5) Dokumenty‎ > ‎2) Školská rada‎ > ‎b) Zápisy‎ > ‎

2016/2017


Zápis ze zasedání školské rady dne 13. 12. 2016

 

Přítomni: 

 

Milan Pirožek, Petr Řehůřek, Bc. Michaela Sochanová, Hana Šaradinová, Mgr. Vlasta Šolcová, Kateřina Štěpánová, jako hosté Zdena Zýková, vedoucí učitelka MŠ, a Mgr. Pavel Petržela, ředitel školy

 

 

 

 

   Program:

 

 1. Ředitel školy informoval přítomné o průběhu voleb do školské rady a jejich výsledcích.

 2. Členové ŠR volili svého předsedu. Všemi hlasy byla za předsedkyni školské rady zvolena Kateřina Štěpánová.

  Zapisovatelkou byla zvolena Hana Šaradinová.

 3. Školská rada projednala svůj jednací řád a schválila ho všemi hlasy.

 4. Přítomní diskutovali o plánované přestavbě MŠ a následné rekonstrukci staré budovy ZŠ.

 5. Pan ředitel Petržela ukončil první zasedání ŠR.

   

   

   

    

     Zapsala: Mgr. Vlasta Šolcová





Zápis ze zasedání školské rady dne 15. 6. 2017

 

 

  

Přítomni: Petr Řehůřek, Bc. Michaela Sochanová, Mgr. Vlasta Šolcová, Kateřina Štěpánová, jako host Mgr. Pavel Petržela, ředitel školy


Omluveni: Milan Pirožek, Hana Šaradinová

 

  

     Program:

 

 1. Předsedkyně zahájila zasedání ŠR.

 2. Pan Řehůřek informoval přítomné o probíhající rekonstrukci MŠ (schválený úvěr ve výši 13 mil., městys zaplatí cca 300 000 Kč).

 3. Pan ředitel Petržela předložil přítomným následující informace.

 • ZŠ – v letošním školním roce odešla na MD ze 2. třídy p. uč. Martínková (nahradily ji postupně dvě paní učitelky, pro příští školní rok bude třídní učitelkou paní Sedlaříková) a p. družinářka Menšíková (nastoupil D. Pištěcký).

 • Složení pedagog. sboru pro příští školní rok (jako třídní učitelka budoucí     4. třídy nastoupí Mgr. Adéla Petrová).

 • Výlet dobrých žáků se koná 26. 6. (Praha – letiště, aquapark).

 • Na příští školní rok se chystá pro žáky 2. stupně cyklistický a lyžařský kurz.

 • Děti z MŠ byly po dobu rekonstrukce rozmístěny do ZŠ a tělocvičny „Zemědělky“, v době letních prázdnin budou všechny děti ve škole. Do tělocvičny bude zakoupen elektrický přímotop. Rekonstrukce MŠ by měla být ukončena 30. 9.

 • Informace o plánované rekonstrukci ZŠ a budování školního hřiště.

 • P. Pirožek navštívil vyuč. hodinu fyziky u Mgr. Killara, zhodnotil ji velmi kladně. Připomínka členů ŠR – domácí úkol z fyziky na stránkách školy nejde občas otevřít.

 • Práce o prázdninách v ZŠ – emailový nátěr na chodbách.

 • Ukládání mobilů do boxů po dobu vyučování – zhodnoceno kladně.

     4.  Pan ředitel předložil členům ŠR ke schválení nový bod do Školního řádu pro příští školní rok. V průběhu  
          školního roku může být žák uvolněn pouze 1 týden z důvodu dovolené.
          Závěr: ŠR schvaluje nový bod Školního řádu pro šk. rok 2017/2018. 

     5. Diskuse.
 • Internetové stránky školy – hodnoceny kladně, je však potřeba aktualizovat např. počty a složení žáků ve třídách, pedagogický sbor.

 • Otázka elektronických žákovských knížek.                                                                  

 • 6.Předsedkyně ukončila zasedání ŠR. Další setkání bylo stanoveno na polovinu září 2017.

 1.  

    

     Zapsala: Mgr. Vlasta Šolcová


Comments