5) Dokumenty‎ > ‎2) Školská rada‎ > ‎b) Zápisy‎ > ‎

2015/2016

Zápis ze zasedání školské rady dne 28. 6. 2016

 

Přítomni: Roland Grundmann, Jana Koudelková, Milan Pirožek, Ivana Rinnová, Mgr. Vlasta Šolcová, jako hosté Zdeňka Zýková, vedoucí učitelka MŠ, Jana Jeníková, zastupující vedoucí učitelka MŠ a Mgr. Pavel Petržela, ředitel školy                                                                                                         

  
Omluvena: Martina Hamáčková

 

   Program:

         1. Předseda ŠR přivítal přítomné a zahájil zasedání.

Prvním tématem byla nedávno poškozená podlaha v tělocvičně. Návrh ŠR:

 1. Zajistit dozor tělocvičny.

 2. Doporučit organizacím, aby ihned po příchodu do tělocvičny nahlásily vedení školy zjištěné závady.

 3. 2. Hřiště u MŠ – výběrové řízení bylo zrušeno kvůli kanalizaci.                                                                        3. 2 členové ŠR tlumočili připomínky rodičů ke klasifikaci ve fyzice.

  Doporučení ŠR: Pan učitel Killar vysvětlí rodičům klasifikaci na třídních schůzkách.

  4. J. Jeníková – zpráva z MŠ: 26 dětí nastupuje do 1. třídy naší školy, 1 dítě do trutnovské ZŠ,                          2 děti mají odklad. K předškolnímu vzdělávání bylo přijato 21 dětí.

  5. Pan ředitel přednesl přítomným následující informace:

 • Pro příští školní rok máme předběžně zjištěn velký zájem o školní družinu.

 • Školní řád na šk. rok 2016/2017 – pan ředitel navrhl ŠR schválení nového bodu: Všichni žáci odevzdají na začátku vyučování svůj mobil do boxu se svým jménem. Mobily uloží vyučující na bezpečném místě. Mobil bude žákům vydán na konci vyučování.                                                                            Závěr: ŠR schválila všemi hlasy nový bod školního řádu.

 • Hodnocení letošního školního roku – úspěchy: zbouraný Labužník, granty Dotykem ke vzdělání, Jazyky a čtenářská gramotnost, Výzva 57, Hodina pohybu navíc, výjezd žáků do Anglie, cyklistický a lyžařský kurz, vánoční jarmark, školní vystoupení pro maminky atd.

 • Připravované akce: školní síť Wi-Fi, malování v ZŠ, kamerový systém v okolí školy (vchody, stojany na kola, parkoviště), MŠ – kanalizace.

 • Chystá se: rozsáhlá rekonstrukce MŠ (pravděpodobně v létě 2017), ZŠ, stará budova – špatné krovy, stropy, chybí dílny, kuchyňka, přestavba půdy (granty).

 • Personální změny pro šk. rok 2016/2017 – paní uč. Martínková odejde v listopadu na mateřskou dovolenou, do MŠ paní učitelku na ½ úvazku. ZŠ – 2 sociální asistenti.                                                                                                 

  6. Diskuse

 • Otázka inkluze.

 • Školní rok 2016/2017 bude zahájen ve čtvrtek 1. 9.                                           

   

   Předseda ŠR ukončil zasedání. Poslední zasedání ŠR stanovil na září 2016.

   

   

   

   

  Zapsala: Mgr. Vlasta Šolcová


Comments