5) Dokumenty‎ > ‎2) Školská rada‎ > ‎b) Zápisy‎ > ‎

2013/2014

Zápis ze zasedání školské rady dne 19. 6. 2014

  

 

   Přítomni: 

 

   Roland Grundmann, Martina Hamáčková, Jana Koudelková, Milan Pirožek,                  

   Ivana Rinnová, Mgr. Vlasta Šolcová, jako host Mgr. Pavel Petržela, ředitel školy

 

 

 

   Program:

 

 1. Pan Pirožek zahájil zasedání, které se mělo především vyjádřit k Inspekční zprávě.

  Česká školní inspekce navštívila naši MŠ a ZŠ ve dnech 22. – 24. 4. 2014. Členové ŠR diskutovali o jednotlivých bodech Inspekční zprávy.

  Závěr: Zásadní problém vidí ŠR v nevyhovujícím vybavení pro děti na zahradě MŠ a doporučuje panu řediteli, aby požádal zřizovatele o finanční příspěvek na toto venkovní vybavení.

 2. Na zasedání byl přizván pan Mgr. Petržela, který se vyjádřil k některým bodům Inspekční zprávy a hovořil i o současnosti a budoucnosti MŠ a ZŠ.

 • Vybavení zahrady MŠ je již zajištěno, do podzimu bude hotovo.

 • Odpady v MŠ jsou zkontrolované a v pořádku.

 • Žáci budou mít v chemii dvě laboratorní práce ročně.

 • Vzorný žák školy – podle pěti kritérií (prospěch, docházka, chování, aktivita ve škole, sběr) bylo z každé třídy vybráno 5 nejlepších žáků, kteří pojedou do Liberce. Náklady hradí škola (asi 400 Kč na jednoho žáka).

 • Výuka bude od 1. září probíhat podle nového ŠVP.

 • O prázdninách proběhne v MŠ postupně ve všech třídách výměna podlahových krytin a malování. ZŠ bude mít nový nábytek v počítačové učebně.

 • Co se již povedlo? Např. skříňky u tělocvičny, asfaltová cesta a záhon před školou.

 • Prázdninový denní tábor pro žáky 1. – 5. třídy se uskuteční v týdnu od 25. 8.    do 29. 8. 2014.

 • V příštím školním roce nastoupí nová vychovatelka do školní družiny. V současné době probíhá výběrové řízení na místo kuchařky v MŠ.

 • Velkým úkolem do budoucna je přebudovat travnaté hřiště u školy na sportovní areál.

 1. Ředitel školy předložil ŠR přehled hospodaření v roce 2013 a seznámil členy ŠR

  s rozpočtem a veškerým financováním školy.

 2. V závěrečné debatě hovořili přítomní např. o zájmových kroužcích v příštím školním roce, problematice známkování výchov, vhodném termínu Bradla a vybavení budoucího sportovního hřiště u školy.

    

   

  Zapsala: Mgr. Vlasta ŠolcováZápis ze zasedání školské rady dne 4. 11. 2013

 


Přítomni: 

 

Roland Grundmann, Martina Hamáčková, Jana Koudelková, Milan Pirožek,                  

Ivana Rinnová, Mgr. Vlasta Šolcová, jako host Mgr. Pavel Petržela, ředitel školy

  

Program:

 

1. Ředitel školy informoval přítomné o průběhu voleb do školské rady a jejich výsledcích. Dále pohovořil o svém dosavadním působení ve funkci ředitele a o svých představách pro další období.

2.   Členové ŠR volili svého předsedu. Byly podány dva návrhy. Paní Martina Hamáčková získala při hlasování 2 hlasy a pan Milan Pirožek obdržel 4 hlasy.

Předsedou školské rady byl zvolen pan Milan Pirožek.

Zapisovatelkou byla zvolena Vlasta Šolcová.

3.  Školská rada projednala svůj jednací řád a schválila ho všemi hlasy.

4.  Pan ředitel Petržela ukončil první zasedání ŠR a poté provedl členy ŠR po naší škole.

 

Zapsala: Mgr. Vlasta Šolcová


Comments