5) Dokumenty‎ > ‎2) Školská rada‎ > ‎b) Zápisy‎ > ‎

2010/2011


Školská rada 24.01.2011:
 
Přítomni:

Martina Hamáčková, Roland Grundmann, Ing. Michal Skalka, Mgr. Luboš Ferkl,

Mgr. Miloš Novotný, Mgr. Vlasta Šolcová, jako host Ing. Jiří Procházka, ředitel školy

Program:

1. Předsedkyně zahájila zasedání školské rady, přivítala Ing. Jiřího Procházku, ředitele ZŠ a MŠ, přítomné členy ŠR a seznámila je s programem.

2. Členové ŠR volili zapisovatele. Se zpětnou platností byla zapisovatelkou zvolena

Mgr. Vlasta Šolcová.

3. Všemi hlasy byla schválena výroční zpráva. Nikdo nevznesl žádné připomínky.

4. Pan ředitel informoval členy ŠR o změně ve složení pedagogického sboru pro příští školní rok Nastoupí čerstvá absolventka pedagogické fakulty s aprobací biologie – tělesná výchova.

5. Pan ředitel seznámil ŠR s plánovanými výdaji pro nejbližší období. Ještě v zimních měsících by měli žáci 2. stupně začít používat školní dílny. Dále je potřeba vyměnit v 5. třídě linoleum, pořídit nové stoly do jídelny, uspořádat přírodovědné sbírky, opravit střechu. Přínosem pro výuku Tv by bylo vybudování atletické dráhy. Pro menší děti zatím chybí hřiště, lavičky. Pan učitel Novotný upozornil také na problém přemokřeného travnatého hřiště.

6. Členové ŠR diskutovali o plánech přednesených panem ředitelem a možných způsobech odvodnění hřiště.

Doporučení rady – odvodnění hřiště.

7. Předsedkyně ukončila zasedání školské rady.

V Mladých Bukách dne 24. 1. 2011

Zapsala: Mgr. Vlasta Šolcová

 
Školská rada 23.11.2010:
 
Přítomni:

Martina Hamáčková, Roland Grundmann, Ing. Michal Skalka, Mgr. Luboš Ferkl,

Mgr. Miloš Novotný, Mgr. Vlasta Šolcová, jako host Ing. Jiří Procházka, ředitel školy

Program:

1. Ředitel školy informoval přítomné o jmenování členů do školské rady zřizovatelem

(po volbách do zastupitelstva).

2. Členové ŠR volili svého předsedu. Byly podány dva návrhy. Pan Roland Grundmann

získal při hlasování 2 hlasy a paní Martina Hamáčková obdržela 4 hlasy.

Předsedkyní školské rady byla zvolena paní Martina Hamáčková.

3. Školská rada stanovila svůj jednací řád.

4. Pan ředitel Procházka seznámil členy ŠR s obsahem výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2009/2010. Členové rady se podrobně seznámí s obsahem výroční zprávy. Na příštím zasedání přednesou případné námitky.

5. Členové ŠR diskutovali o personálním obsazení školy, především pedagogického sboru. Ředitel školy sdělil své představy o změnách pro příští školní rok a další léta.

6. Předsedkyně ŠR ukončila zasedání školské rady. Předběžný termín dalšího setkání byl stanoven na měsíc leden 2011.

V Mladých Bukách dne 23. 11. 2010

Zapsala: Mgr. Vlasta Šolcová

 

Zápis o volbě školské rady ze dne 15.06.2010:

Volby členů školské rady při Základní škole a mateřské škole, Mladé Buky

Volby byly zahájeny dne

14.5.2010 a ukončeny dnem 15.06.2010, sčítání hlasů proběhlo 15.06.2010.

Hlasování proběhlo tajnou volbou.

Zúčastnilo se celkem 153 oprávněných voličů za zákonné zástupce nezletilých žáků s tímto výsledkem:

Roland Grundmann, Mladé Buky 39        83 hlasů

Martina Hamáčková, Mladé Buky 131     49 hlasů

Petr Jánský, Mladé Buky 175                 35 hlasů

Martina Kotoučková, Mladé Buky 405     36 hlasů

Lenka Křenková, Mladé Buky 415          44 hlasů

Bohuslava Slaninová, Mladé Buky 383    39 hlasů

Do školské rady byly zvoleny:

1. Roland Grundmann

2. Martina Hamáčková

Zúčastnilo se celkem14 oprávněných voličů za pedagogické pracovníky školy s tímto výsledkem:

Irena Michelová            3 hlasy

Mgr. Miloš Novotný        9 hlasů

Mgr. Vlasta Šolcová       9 hlasů

 

Do školské rady byly zvoleni:

1. Mgr. Vlasta Šolcová

2. Mgr. Miloš Novotný

K případné kontrole průběhu hlasování jsou dokumenty uloženy v kanceláři vedení školy. Kopie tohoto dokumentu bude předána zřizovateli, řediteli školy a zvoleným členům.

 

Zapsáno dne 15.06.2010

Za přípravný výbor:

Mgr. Helena Ondráčková

Zdeňka Zýková

Petra Hejzlarová


Comments