4) Jídelna‎ > ‎

a) Informace

Vážení rodiče, Od 1. července 2012 dochází v souladu s novelou vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, k navýšení finančních limitů na nákup potravin pro jednotlivé věkové skupiny strávníků.

Důvodem zvýšení cen je navýšená sazba DPH a stále se zvyšující ceny potravin.

Žáci
  cena     rozpětí normy dle vyhlášky
7 – 10 let 22,– Kč     16 – 32,– Kč
11 – 14 let 24,– Kč     19 – 34,– Kč
15 a vice let 27,– Kč     20 – 37,– Kč

cizí strávník – 50,– Kč

Děti 3 – 6 let
  cena     rozpětí normy dle vyhlášky
přesnídávka 7,– Kč     6 – 9,– Kč
oběd 15,– Kč    14 – 25,– Kč
svačina 6,– Kč     6 – 9,– Kč
pitný režim 3,– Kč     3 – 5,– Kč
 
Děti 7 – 10 let
  cena     rozpětí normy dle   vyhlášky
přesnídávka 7,– Kč     7 – 12,– Kč
oběd 22,–Kč     6 – 32,– Kč
svačina 6,– Kč     6 –10,–  Kč
pitný režim 3,– Kč     3 – 5,–   Kč

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na základě věku dosaženého v daném školním roce (září – srpen).

Mgr. Pavel Petržela, ředitel školy

Comments